Pada Zaman Dahulu
Senin - Jumat, 09.00 WIB

Dua adik-beradik dari bandar, Aris dan Ara, dihantar ke kampung oleh ibu bapa mereka yang hendak pergi ke luar negara, untuk tinggal bersama Aki dan Wan (gelaran bagi datuk nenek mereka). Aki sebagai tukang cerita menghiburkan cucu-cucunya dengan mengisahkan cerita-cerita dongeng tentang Sang Kancil dan rakan-rakan rimbanya. Pada setiap jalan ceritanya, cerita Aki selalu dimulai dengan kalimat khas “Pada Zaman Dahulu”, menceritakan kehidupan sekelompok binatang yang hidup berdampingan di sebuah hutan dengan lika liku permasalahan yang dikemas dalam sebuah cerita sederhana namun sarat makna, sangat cocok menjadi referensi film untuk anak. Menceritakan tentang seekor kancil yang terkenal bijak yang selalu dijadikan panutan oleh hewan-hewan lainnya karena selalu memberikan solusi dari setiap permasalahan yang terjadi diantara mereka.